-
-


Text here..
Text here..


  • Memberikan pendidikan peringkat rendah dengan menggunakan kurikulum kebangsaan sepenuhnya.
  • Memberikan layanan mesra, bersopan-santun dan adil semasa berurusan dengan pelanggan-pelanggan.
  • Menangani masalah disiplin pelajar secara profesional dan tidak emosional.
  • Menyediakan iklim persekitaran pembelajaran yang bersih dan selamat dan kondusif.
  • Memberikan keutamaan kepada warganegara Malaysia bagi mengisi kekosongan tempat belajar.
  • Mengamalkan perhubungan serta pergaulan yang mesra, harmoni dan saling memahami di kalangan staf dan pelajar pelbagai kaum dan agama.
  • Guru dan staf sokongan menunjukkan akhlak yang baik sebagai teladan kepada pelajar.
  • Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada semua pihak.


VISI

Berlandaskan Kualiti Teras Kecemerlangan, Sekolah Kebangsaan Bandar Dua Sandakan akan menjadi sebuah sekolah perkasa menjelang tahun 2009 dengan melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu, berakhlak, berkarisma dan cemerlang.

MISI

Menjadikan Sekolah Kebangsaan Bandar Dua sebuah sekolah yang cemerlang dengan memperkembangkan potensi semua murid secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dengan persekitaran yang selamat, kondusif, ceria dan memberangsangkan menerusi pengurusan pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisyen untuk merealisasikan aspirasi Jabatan Pelajaran Sabah.


" Kualiti Teras Kecemerlangan "

Salam buat semua warga SK Bandar Dua Sandakan
Selamat menyambut Tahun Baru 2008.

Webmaster
zaba_unit ict skb2